Hizmetler - Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık


Hizmet Tanımı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozukluğu olan bir kişi “tekrarlayan düşüncelere veya endişelere sahip olan” olarak tanımlanmaktadır. Anksiyete bozukluğu olan insanlar için stres, panik ve endişe gibi duygular daha uzun sürer, daha aşırı ve kontrol etmek çok daha zordur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesidir.

  • Stres
  • Mutsuzluk
  • Uyku Problemleri
  • Panik Bozukluk
  • Depresyon
  • Yeme Bozuklukları
  • Sosyal Kaygı